DR HAB. N. MED. KATARZYNA STYCZKIEWICZ, PROF. UR

Dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz jest profesorem uczelnianym Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Oprócz tego pracuje jako Koordynator ds. kardiologicznych w Podkarpackim Centrum Onkologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im F. Chopina w Rzeszowie.

Prof. K. Styczkiewicz posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Jej zainteresowania kliniczno-badawcze koncentrują się zwłaszcza wokół leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, problemów kardiologicznych chorych z nowotworami oraz chorych po przebyciu COVID-19. Prof. K. Styczkiewicz wykonuje badania echokardiograficzne oraz holterowskie. Umiejętności te uzyskała, uczestnicząc w wielu kursach i warsztatach udokumentowanych certyfikatami. Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, po przebytym zawale serca, po operacjach kardiochirurgicznych, chorych z wadami serca oraz zaburzeniami lipidowymi.