mgr Natalia Pieczonka

Nota biograficzna:

Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

Specjalizacje: konsultacje