DR HAB. N. MED. KAZIMIERZ WIDENKA, PROF.UR

Usługi świadczone w Centrum Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia:

Konsultacje kardiochirurgiczne oraz prowadzenie pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych.

Nota biograficzna:

Wybitny specjalista w dziedzinie kardiochirurgii, wielki autorytet zarówno jako lekarz-praktyk, jak i naukowiec. Podczas swojej pracy i kariery naukowej położył nacisk na zagadnienia takie jak: mini inwazyjne operacje naprawy zastawki mitralnej, trójdzielnej i aortalnej, chirurgię aorty (nowoczesne operacje hybrydowe aorty, operacje łuku aorty i operacje tętniaków aorty piersiowo-brzusznej), rewaskularyzację tętniczą w chorobie wieńcowej, przezskórne implantacje zastawek aortalnych (TAVI). Uznanie przyniosły mu również operacje
w przypadkach zaburzeń rytmu serca z mini dostępu (ablacje chirurgiczne w migotaniu przedsionków).

Kazimierz Widenka ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny, uzyskując w 1990 dyplom lekarza. I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej otrzymał w 1993, natomiast II w 1998.
W 2002 roku zdobył Dyplom Doktora Nauk Medycznych. Dyplom Doktora Habilitowanego został mu wręczony w 2014. Odbył liczne staże zagraniczne, w tym pięcioletni staż specjalizacyjny w University of Leicester 1994-1998, a ponadto: w 1997 miesięczny staż
w Baylor College of Surgeons, Houston, Texas, USA, w tym samym roku w 1997 miesięczny staż 1997 miesięczny staż w Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio, USA, w 1999 dwutygodniowy staż w Cardiothoracic Department, Bruksela, Belgia, w 2004 dwutygodniowy staż w Cardiothoracic Department, Cardiff, Wielka Brytania.

W 2002 profesor Kazimierz Widenka odebrał Nagrodę Naukową Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za publikację podręcznika „Choroba niedokrwienna serca. Postępy w leczeniu chirurgicznym” pod redakcją prof. Stanisława Wosia. W 2011 trafiła do niego Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego za utworzenie i działalność Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. W 2012 roku Oddział Kardiochirurgii w Rzeszowie otrzymał I Nagrodę w Konkursie Perły Medycyny. Jest laureatem nagrody Esculap 2015 Województwa Podkarpackiego za „Szczególne osiągnięcia w dziedzinie medycyny w województwie podkarpackim”. Z kolei rok 2017 roku zaznaczył się otrzymaniem Złotego Medalu Akademii Polskiego Sukcesu za wybitny wkład w rozwój innowacyjnej kardiochirurgii polskiej.

Profesor na co dzień kieruje Kliniką Kardiochirurgii Uniwersytetu Rzeszowskiego
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

Click here to change this text