PROF. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ PRZYBYLSKI

Usługi świadczone w Centrum Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia:

Konsultacje kardiologiczne, kontrole stymulatorów, ICD, CRT, telemedycyna.

Nota biograficzna:

Wybitny specjalista kardiolog, najwyższej klasy ekspert urządzeń wszczepialnych (stymulatory, ICD, CRT) Sekcji Rytmu Serca i European Heart Rhythm Association.

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, zdobywając dyplom w 1990 roku. Trzy lata później uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a w roku 1997 drugi. W roku 2001 otrzymał tytuł specjalisty kardiologa.

W roku 1998 odbył staż w Kliniken des Ortenaukreises Klinikum Lahr Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg i. Br. (Kardiolo-gische Abteilung).

Rok 2007 przyniósł ISHNE fellowship –  Henry Ford Hospital, Heart & Vascular Insti-tute, Detroit, a także Accreditation on Cardiac Pacing and Defibrillation (European Heart Rhythm Association, branch of ESC).

W roku 2013 otrzymał Certyfikat Eksperta Elektroterapii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski jest specjalistą o ogromnej wiedzy, ale również  z wielkim doświadczeniem zawodowym. Od 1990 roku był asystentem w II Klinice Choroby Wieńcowej w Instytucie Kardiologii w Warszawie. W 2006 roku rozpoczął pracę w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Instytut Kardiologii w Warszawie (w latach 2006-2007 – jako asystent, a od 2008 – adiunkt). Od 2009 był zastępca Kierownika Pracowni Elektrofizjologii, od 2011 do 09.2014 kierownikiem Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej.

W 2014 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rok później profesor został Konsultantem Wojewódzkim ds. Kardiologii dla Województwa Podkarpackiego. W 2016 roku powierzono mu kierowanie Kliniką Kardiologii Klinicznego Szpitala nr 2 w Rzeszowie.

Karierę naukową otworzyła praca doktorska obroniona w 2003 roku, pt.: „Optymalizacja postępowania po wszczepieniu kardiowertera- defibrylatora”, której to obrona wiązała się z wyróżnieniem.

Rok 2011 to kolejny przełom na drodze naukowej, ponieważ oznaczał zdobycie tytułu doktora habilitowanego medycyny na podstawie rozprawy: „Zastosowanie diagramów rekurencyjnych w ocenie zmienności rytmu serca w okresie poprzedzającym wystąpienie częstoskurczu komorowego i migotania komór u chorych z kardiowerterem-defibrylatorem”. W latach 2011- 2014 kardiolog posiadał tytuł profesora nadzwyczajnego Instytutu Kardiologii w Warszawie,
a od 2014 profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Profesor Andrzej Przybylski ma na swoim koncie imponujący dorobek w zakresie publikacji, których jest autorem lub współautorem, m.in. pozycji: Przybylski A. Sterliński M.: Implantowane kardiowertery-defibrylatory. Warszawa: AiM 2006, drugie wydanie 2011. Pierwsza monografia i podręcznik o tej tematyce w Polsce.

Profesor Andrzej Przybylski na co dzień praktykuje również w Klinice Kardiologii KSW nr 2, Rzeszów.