DR N. MED. BARTOSZ LASOTA

SPECJALISTA KARDIOLOG

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W toku pracy zawodowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 7 GCM ŚUM w Katowicach-Ochojcu uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii oraz doktora nauk medycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Sekcja Echokardiografii, Sekcja Wad Zastawkowych Serca) oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Sekcja European Association of Cardiovascular Imaging). Posiada Certyfikat Akredytacji Indywidualnej II stopnia Sekcji Echokardiografii PTK.

Główny obszar zainteresowania: echokardiografia (w tym obciążeniowa, przezprzełykowa).