DR N. MED. PIOTR OLSZÓWKA

Nota biograficzna:

Specjalista kardiochirurgii. Pracuje w Klinice Kardiochirurgii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.

Specjalizacje: Kwalifikowanie chorych do operacji z zakresu serca, naczyń i innych narządów klatki piersiowej, wykonywanie badań diagnostycznych niezbędnych do kwalifikacji lub przeprowadzenia operacji serca, naczyń lub innych narządów w zakresie klatki piersiowej, leczenie chirurgiczne i zachowawcze pacjentów z chorobami serca i naczyń oraz innych narządów w zakresie klatki piersiowej, wykonywanie konsultacji lekarskich pacjentów z chorobami serca, naczyń lub innych narządów w zakresie klatki piersiowej.