DR N. MED. WITOLD BŁAŻ

Nota biograficzna:

Specjalista chorób dziecięcych, kardiologii. Kierownik Oddziału w Klinice Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.