DR N. MED. WOJCIECH STECKO

Specjalista w dziedzinie kardiologii, chorób wewnętrznych i angiologii (choroby naczyń).

Zastępca kierownika Pracowni Radiologii Zabiegowej w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie. Cechuje go wyjątkowe doświadczenie jako kardiologa inwazyjnego – koronarografie i angioplastyki wykonuje samodzielnie od 2005 roku, zajmuje się również kwalifikacją oraz wykonywaniem najbardziej skomplikowanych zabiegów wieńcowych (rotablacje, rekanalizacje przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych), a także leczeniem interwencyjnym chorób strukturalnych (ubytki typu ASD, PFO).

Obok prowadzonej na co dzień nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej  (echo serca, badania holterowskie) posiada duże doświadczenie w ocenie ultrasonograficznej tętnic kończyn górnych u pacjentów po zabiegach kardiologicznych (ponad 1000 wykonanych badań USG z Dopplerem).

Dużą wagę przykłada do działalności naukowej oraz nieustannego poszerzania swoich kompetencji. Odzwierciedleniem tego jest rosnący dorobek naukowy oraz systematyczny udział w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych oraz warsztatach praktycznych, potwierdzony licznymi certyfikatami.