LEK. MED. ANNA JOPEK

Nota biograficzna:

Specjalista diabetologi i lekarz chorób wewnętrznych. Pracuje w ZOZ Ropczyce.

Specjalizacje: diagnostyka.