LEK. MED. DARIUSZ SZAFRAN

Nota biograficzna:

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Pracuje w Rzeszowskim Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej PAKS m.in. w Ośrodku Kardiologii Zabiegowej im. Św. Józefa Luxmed w Rzeszowie oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ResCardia.

Specjalizacje: próba wysiłkowa EKG.