LEK. MED. SZYMON FIGURSKI

Nota biograficzna:

Specjalista chorób dziecięcych, kardiolog dziecięcy, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii dziecięcej, członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologów Dziecięcych. Pracuje w I Klinice Pediatrii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.